Translation+Editing

अनुवाद (Translation)

 

निम्नानुसारको स्तरीय अनुवाद आवश्यक परेमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपालीबाट – अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा, हिन्दीबाट – नेपाली र अङ्ग्रेजीमा, अङ्ग्रेजीबाट – नेपाली र हिन्दीमा

साहित्यिक विधामा – कथा, लघुकथा, कविता, उपन्यास, निबन्ध र नाटक।

गैर-साहित्यिक विधामा – राजनैतिक, कानुनी, विज्ञानसम्बन्धी, वातावरणसम्बन्धी, आदि विविध विषयका लेख तथा पुस्तकहरू।

सम्पादन (Editing)

 

स्तरीय भाषासम्पादन – नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषाका सबै किसिमका रचनाहरूका लागि।

शुल्क : आपसी सहमति र रचनाको किसिम हेरी तय गरिने।

सम्पर्क इमेलहरू : kumudadhikari@gmail.com , kumud.adhikari@hotmail.com